Máy xúc lật LGZT - Tập đoàn LinGong Gruop

Máy xúc lật LG936

0₫

Máy xúc lật LG936

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC LẬT LG936 THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG   KÍCH THƯỚC TỰ TRỌNG 5600 Kg   CHIỀU CAO XẢ TẢI 3400 mm DUNG TÍCH GẦU TIÊU CHUẨN 1.2 m³   CỰ LY XẢ TẢI 900 mm TẢI TRỌNG NÂNG 2500 Kg   KHOẢNG CÁCH TRỤC 2300 mm ĐỘ RỘNG GẦU XÚC 2150 mm   BÁN KÍNH QUAY VÒNG NHỎ NHẤT ...

Máy xúc lật LG936KH - Tháo lắp nhanh

0₫

Máy xúc lật LG936KH - Tháo lắp nhanh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC LẬT LG936KH THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG   KÍCH THƯỚC TỰ TRỌNG 5500 Kg   CHIỀU CAO XẢ TẢI 3270 mm DUNG TÍCH GẦU TIÊU CHUẨN 1.2 m³   CỰ LY XẢ TẢI 1000 mm TẢI TRỌNG NÂNG 1800 Kg   KHOẢNG CÁCH TRỤC 2500 mm ĐỘ RỘNG GẦU XÚC 2120 mm   BÁN KÍNH QUAY VÒNG NHỎ NHẤT ...

Máy xúc lật LG936LF

0₫

Máy xúc lật LG936LF

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC LẬT LG936LF THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG   KÍCH THƯỚC TỰ TRỌNG 6000 Kg   CHIỀU CAO XẢ TẢI 4500 mm DUNG TÍCH GẦU TIÊU CHUẨN 1.5 m³   CỰ LY XẢ TẢI 1100 mm TẢI TRỌNG NÂNG 800 Kg   KHOẢNG CÁCH TRỤC 2500 mm ĐỘ RỘNG GẦU XÚC 2200 mm   BÁN KÍNH QUAY VÒNG NHỎ NHẤT ...

Máy xúc lật LG939LF

0₫

Máy xúc lật LG939LF

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC LẬT LG939LF THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG   KÍCH THƯỚC TỰ TRỌNG 7000 Kg   CHIỀU CAO XẢ TẢI 4500 mm DUNG TÍCH GẦU TIÊU CHUẨN 1.5 m³   CỰ LY XẢ TẢI 1200 mm TẢI TRỌNG NÂNG 1500 Kg   KHOẢNG CÁCH TRỤC 2500 mm ĐỘ RỘNG GẦU XÚC 2400 mm   BÁN KÍNH QUAY VÒNG NHỎ NHẤT ...

Máy xúc lật LG939KH - Tháo lắp nhanh

0₫

Máy xúc lật LG939KH - Tháo lắp nhanh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC LẬT LG939KH THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG   KÍCH THƯỚC TỰ TRỌNG 7000 Kg   CHIỀU CAO XẢ TẢI 3000 mm DUNG TÍCH GẦU TIÊU CHUẨN 1.5 m³   CỰ LY XẢ TẢI 1000 mm TẢI TRỌNG NÂNG 1500 Kg   KHOẢNG CÁCH TRỤC 2500 mm ĐỘ RỘNG GẦU XÚC 2400 mm   BÁN KÍNH QUAY VÒNG NHỎ NHẤT ...

Máy xúc lật T918L

1₫

Máy xúc lật T918L

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC LẬT T918L THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG   KÍCH THƯỚC TỰ TRỌNG 3000 Kg   CHIỀU CAO XẢ TẢI 2300 mm DUNG TÍCH GẦU TIÊU CHUẨN 0.6 m³   CỰ LY XẢ TẢI 900 mm TẢI TRỌNG NÂNG 1000 Kg   KHOẢNG CÁCH TRỤC 2200 mm ĐỘ RỘNG GẦU XÚC 1630 mm   BÁN KÍNH QUAY VÒNG NHỎ NHẤT ...

  • 1
  • 2
0842 888 999