Máy xúc lật LGZT

Máy xúc lật LG936LF

0₫

Máy xúc lật LG936LF

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC LẬT LG936LF THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG   KÍCH THƯỚC TỰ TRỌNG 6000 Kg   CHIỀU CAO XẢ TẢI 4500 mm DUNG TÍCH GẦU TIÊU CHUẨN 1.5 m³   CỰ LY XẢ TẢI 1100 mm TẢI TRỌNG NÂNG 800 Kg   KHOẢNG CÁCH TRỤC 2500 mm ĐỘ RỘNG GẦU XÚC 2200 mm   BÁN KÍNH QUAY VÒNG NHỎ NHẤT ...

Máy xúc lật LG939LF

0₫

Máy xúc lật LG939LF

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC LẬT LG939LF THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG   KÍCH THƯỚC TỰ TRỌNG 7000 Kg   CHIỀU CAO XẢ TẢI 4500 mm DUNG TÍCH GẦU TIÊU CHUẨN 1.5 m³   CỰ LY XẢ TẢI 1200 mm TẢI TRỌNG NÂNG 1500 Kg   KHOẢNG CÁCH TRỤC 2500 mm ĐỘ RỘNG GẦU XÚC 2400 mm   BÁN KÍNH QUAY VÒNG NHỎ NHẤT ...

Máy xúc lật LG939KH - Tháo lắp nhanh

0₫

Máy xúc lật LG939KH - Tháo lắp nhanh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC LẬT LG939KH THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG   KÍCH THƯỚC TỰ TRỌNG 7000 Kg   CHIỀU CAO XẢ TẢI 3000 mm DUNG TÍCH GẦU TIÊU CHUẨN 1.5 m³   CỰ LY XẢ TẢI 1000 mm TẢI TRỌNG NÂNG 1500 Kg   KHOẢNG CÁCH TRỤC 2500 mm ĐỘ RỘNG GẦU XÚC 2400 mm   BÁN KÍNH QUAY VÒNG NHỎ NHẤT ...

Máy xúc lật T918L

0₫

Máy xúc lật T918L

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC LẬT T918L THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG   KÍCH THƯỚC TỰ TRỌNG 3000 Kg   CHIỀU CAO XẢ TẢI 2300 mm DUNG TÍCH GẦU TIÊU CHUẨN 0.6 m³   CỰ LY XẢ TẢI 900 mm TẢI TRỌNG NÂNG 1000 Kg   KHOẢNG CÁCH TRỤC 2200 mm ĐỘ RỘNG GẦU XÚC 1630 mm   BÁN KÍNH QUAY VÒNG NHỎ NHẤT ...

Máy Xúc Lật LG938

0₫

Máy Xúc Lật LG938

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC LẬT LG938 THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG   KÍCH THƯỚC TỰ TRỌNG 6000 Kg   CHIỀU CAO XẢ TẢI 3500 mm DUNG TÍCH GẦU TIÊU CHUẨN 1.3 m³   CỰ LY XẢ TẢI 800 mm TẢI TRỌNG NÂNG 2200 Kg   KHOẢNG CÁCH TRỤC 2450 mm ĐỘ RỘNG GẦU XÚC 2400 mm   BÁN KÍNH QUAY VÒNG NHỎ NHẤT ...

Máy Xúc Lật LG920F

0₫

Máy Xúc Lật LG920F

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC LẬT LG920F THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG   KÍCH THƯỚC TỰ TRỌNG 3150 Kg   CHIỀU CAO XẢ TẢI 3050 mm DUNG TÍCH GẦU TIÊU CHUẨN 0.6 m³   CỰ LY XẢ TẢI 820 mm TẢI TRỌNG NÂNG 1000 Kg   KHOẢNG CÁCH TRỤC 1970 mm ĐỘ RỘNG GẦU XÚC 1630 mm   BÁN KÍNH QUAY VÒNG NHỎ NHẤT ...

0842 888 999