Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024)

🇻🇳 Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024) là một sự kiện chính trị quan trọng của dân tộc Việt Nam.

🇻🇳 Đây cũng là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường chiến đấu đã qua, tự hào về truyền thống vẻ vang của một dân tộc anh hùng.

🇻🇳 Ngày nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước, chúng ta mãi mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông ta đã chiến đấu anh dũng, hy sinh vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc.

0842 888 999