Máy xúc lật MIK

Máy xúc lật T916L

0₫

Máy xúc lật T916L

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC LẬT T916L THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG   KÍCH THƯỚC TỰ TRỌNG 2400 Kg   CHIỀU CAO XẢ TẢI 2300 mm DUNG TÍCH GẦU TIÊU CHUẨN 0.4 m³   CỰ LY XẢ TẢI 900 mm TẢI TRỌNG NÂNG 800 Kg   KHOẢNG CÁCH TRỤC 1950 mm ĐỘ RỘNG GẦU XÚC 1450 mm   BÁN KÍNH QUAY VÒNG NHỎ NHẤT ...

Máy xúc lật T918L

0₫

Máy xúc lật T918L

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC LẬT T918L THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG   KÍCH THƯỚC TỰ TRỌNG 3000 Kg   CHIỀU CAO XẢ TẢI 2300 mm DUNG TÍCH GẦU TIÊU CHUẨN 0.6 m³   CỰ LY XẢ TẢI 900 mm TẢI TRỌNG NÂNG 1000 Kg   KHOẢNG CÁCH TRỤC 2200 mm ĐỘ RỘNG GẦU XÚC 1630 mm   BÁN KÍNH QUAY VÒNG NHỎ NHẤT ...

Máy xúc lật T920

0₫

Máy xúc lật T920

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC LẬT T920 THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG   KÍCH THƯỚC TỰ TRỌNG 3000 Kg   CHIỀU CAO XẢ TẢI 3000 mm DUNG TÍCH GẦU TIÊU CHUẨN 0.8 m³   CỰ LY XẢ TẢI 800 mm TẢI TRỌNG NÂNG 1500 Kg   KHOẢNG CÁCH TRỤC 2200 mm ĐỘ RỘNG GẦU XÚC 1830 mm   BÁN KÍNH QUAY VÒNG NHỎ NHẤT ...

Máy xúc lật T926

0₫

Máy xúc lật T926

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC LẬT T926 THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG   KÍCH THƯỚC TỰ TRỌNG 3000 Kg   CHIỀU CAO XẢ TẢI 3000 mm DUNG TÍCH GẦU TIÊU CHUẨN 0.8 m³   CỰ LY XẢ TẢI 800 mm TẢI TRỌNG NÂNG 1500 Kg   KHOẢNG CÁCH TRỤC 2200 mm ĐỘ RỘNG GẦU XÚC 1830 mm   BÁN KÍNH QUAY VÒNG NHỎ NHẤT ...

Máy xúc lật T930

0₫

Máy xúc lật T930

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC LẬT T930 THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG   KÍCH THƯỚC TỰ TRỌNG 4300 Kg   CHIỀU CAO XẢ TẢI 3200/3000* mm DUNG TÍCH GẦU TIÊU CHUẨN 0.9 m³   CỰ LY XẢ TẢI 600 mm TẢI TRỌNG NÂNG 1500 Kg   KHOẢNG CÁCH TRỤC 2300 mm ĐỘ RỘNG GẦU XÚC 1830 mm   BÁN KÍNH QUAY VÒNG NHỎ NHẤT ...

Máy xúc lật T930LF

0₫

Máy xúc lật T930LF

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC LẬT T930LF THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG   KÍCH THƯỚC TỰ TRỌNG 5400 Kg   CHIỀU CAO XẢ TẢI 4000 mm DUNG TÍCH GẦU TIÊU CHUẨN 1.5 m³   CỰ LY XẢ TẢI 1240 mm TẢI TRỌNG NÂNG 1500 Kg   KHOẢNG CÁCH TRỤC 2500 mm ĐỘ RỘNG GẦU XÚC 2000 mm   BÁN KÍNH QUAY VÒNG NHỎ NHẤT   ...

  • 1
  • 2
0842 888 999